4024, Debrecen, Batthyány u. 5.
06(52)797-341 | 06(52)797-234
automobil2003bt@gmail.com

Eredményességi mutató

Távoktatás, gépjárművezetői gyors tanfolyam, magyarázó KRESZ teszt, vizsgára felkészítő KRESZ teszt

Eredményességi mutató

A képző szerv tevékenységét jellemző mutatói

 

A TANULÓK FOGYASZTÓVÉDELMI SZEMPONTBÓL VALÓ VÉDELME ÉRDEKÉBEN KELL KÖZZÉ TENNÜNK A FOGYASZTÓVÉDELMI MUTATÓSZÁMOKAT, A 179/2011 (IX. 2.) KORM. RENDELET SZERINT.

A MUTATÓSZÁMOKAT KATEGÓRIÁNKÉNT, ÉS NEGYEDÉVENKÉNT KELL KÖZZÉ TENNÜNK.

VSM: VIZSGA SIKERESSÉGI MUTATÓ

ÁKÓ: ÁTLAGOS KÉPZÉSI ÓRASZÁM

MIVEL A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG (NKH) FELÉ MINDEN SZAKOKTATÓNAK HAVONTA LEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE VAN, EZÉRT A FENTI KÉT MUTATÓSZÁMOT AZ NKH HATÁROZZA MEG, ABBAN AZ ESETBEN HA AZ ADOTT KATEGÓRIÁBAN AZ ELMÚLT NEGYEDÉVBEN LEGALÁBB 10 TANULÓ JOGOSÍTVÁNYT SZERZETT.

KK: KÉPZÉSI KÖLTSÉG

A KÉPZŐSZERV SZÁMOLJA KI AZ ELŐZŐ NEGYEDÉVBEN JOGOSÍTVÁNYT SZERZETT TANULÓK ÖSSZKÖLTSÉGEINEK ÁTLAGÁT KATEGÓRIÁNKÉNT, AZ NKH ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MÓDON:

Ha az elmúlt negyedévben 10 -nél kevesebb tanuló szerzett jogosítványt, akkor az adott kategóriának megfelelő kötelező óraszámokkal kell számolnunk.

Az elméleti tanfolyam árát és a gyakorlati órák díját tartalmazza.

Tartalmaznia kell a képzési költségnek a különböző díjakat, mint pl. iskolaváltás díja, ” regisztrációs díj”, “adminisztrációs díj”, “papírtologatási díj” stb.. Iskolánkban ezekkel a költségekkel nem találkozhat, ezért nincs is benne ilyen tétel.

NEM kell tartalmaznia: vizsga díjak, elsősegély tanfolyam és vizsga  díja, orvosi vizsgálat díja, vezető engedély kiállításának díja.

Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)

2021. I. negyedév:                     

Elméleti vizsga:  78,95%%%

Gyakorlati vizsga: 32.43%

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKO): I. negyedév 134.80%, II. negyedév: 144,77%, III. negyedév: 148,56%

            “B” Gyakorlat

Képzési Költség (KK) – befizetett minden költség számtani átlaga.

2021. I.negyedév: 289.820 Ft

2021. II. negyedév: 311.255 Ft

2021. III. negyedév: 326.830 Ft